حراج!

21st Century Astronomy

ریال ۷,۲۸۸,۷۵۰ ریال ۶,۱۹۵,۰۰۰

نویسند:

Kay

ناشر:

Norton

سال چاپ:

2016

شابک۱۳:

9780393938999

شابک۱۰:

393938999

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

6,195,000

ارز:

Rial

توضیحات

21st Century Astronomy