حراج!

3-D Coloring Book–My First Geometric Designs

ریال ۲۹۳,۵۱۰ ریال ۲۴۹,۰۰۰

نویسند:

Dover

ناشر:

Dover

سال چاپ:

2010

شابک۱۳:

9780486481104

شابک۱۰:

486481107

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

249,000

ارز:

Rial

توضیحات

3-D Coloring Book–My First Geometric Designs