حراج!

8 Keys to Mental Health Through Exercise

ریال ۹۷۷,۵۵۰ ریال ۸۳۱,۰۰۰

نویسند:

Hibbert

ناشر:

Norton

سال چاپ:

2016

شابک۱۳:

9780393711226

شابک۱۰:

393711226

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

831,000

ارز:

Rial

توضیحات

8 Keys to Mental Health Through Exercise