حراج!

A History of Narrative Film

ریال ۵,۶۹۶,۲۵۰ ریال ۴,۸۴۲,۰۰۰

نویسند:

Cook

ناشر:

Norton

سال چاپ:

2016

شابک۱۳:

9780393920093

شابک۱۰:

393920097

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

4,842,000

ارز:

Rial

توضیحات

A History of Narrative Film