حراج!

Aircraft Propulsion

ریال ۲۹۴,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۰۰۰

نویسند:

Anvekar

ناشر:

Prints India

سال چاپ:

2016

شابک۱۳:

9788120352643

شابک۱۰:

8120352645

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

250,000

ارز:

Rial

توضیحات

Aircraft Propulsion