حراج!

Algebra

ریال ۲,۴۴۶,۵۰۰ ریال ۱,۷۱۳,۰۰۰

نویسند:

Santhanam

ناشر:

Alpha Science

سال چاپ:

2017

شابک۱۳:

9781783323029

شابک۱۰:

1783323027

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

30

قیمت نهایی:

1,713,000

ارز:

Rial

توضیحات

Algebra