حراج!

Anatomy for Dental Students

ریال ۳,۴۹۹,۳۰۰ ریال ۲,۹۷۴,۰۰۰

نویسند:

Atkinson

ناشر:

Oxford

سال چاپ:

2013

شابک۱۳:

9780199234462

شابک۱۰:

199234469

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

2,974,000

ارز:

Rial

توضیحات

Anatomy for Dental Students