حراج!

Applied Mathematical & Physical Formulas

ریال ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۶۶,۰۰۰

نویسند:

Boljanovic

ناشر:

TPG

سال چاپ:

2015

شابک۱۳:

9780831135928

شابک۱۰:

831135921

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

1,666,000

ارز:

Rial

توضیحات

Applied Mathematical & Physical Formulas