حراج!

Art of Sculpture Welding

ریال ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۶۶,۰۰۰

نویسند:

McCoy

ناشر:

TPG

سال چاپ:

2015

شابک۱۳:

9780831135164

شابک۱۰:

831135166

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

1,666,000

ارز:

Rial

توضیحات

Art of Sculpture Welding