حراج!

As I Lay Dying (Norton Critical Edition)

ریال ۱,۱۰۲,۵۰۰ ریال ۹۳۷,۰۰۰

نویسند:

Faulkner

ناشر:

Norton

سال چاپ:

2010

شابک۱۳:

9780393931389

شابک۱۰:

393931382

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

937,000

ارز:

Rial

توضیحات

As I Lay Dying (Norton Critical Edition)