حراج!

Asymptotic Estimates in Information Theory with Non-Vanishing Error Probabilities

ریال ۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۳۵۵,۰۰۰

نویسند:

Tan

ناشر:

TPG

سال چاپ:

2015

شابک۱۳:

9781601988522

شابک۱۰:

1601988524

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

5,355,000

ارز:

Rial

توضیحات

Asymptotic Estimates in Information Theory with Non-Vanishing Error Probabilities