حراج!

AutoCAD Pocket Reference

ریال ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۶۶,۰۰۰

نویسند:

Shrock

ناشر:

TPG

سال چاپ:

2016

شابک۱۳:

9780831135966

شابک۱۰:

831135964

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

1,666,000

ارز:

Rial

توضیحات

AutoCAD Pocket Reference