حراج!

Bioinstrumentation

ریال ۹۳۱,۰۰۰ ریال ۸۳۸,۰۰۰

نویسند:

Reilly

ناشر:

CBS

سال چاپ:

2015

شابک۱۳:

9788123928395

شابک۱۰:

8123928394

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

10

قیمت نهایی:

838,000

ارز:

Rial

توضیحات

Bioinstrumentation