حراج!

Cut and Make a Human Skeleton

ریال ۳۹۱,۵۱۰ ریال ۳۳۳,۰۰۰

نویسند:

Dover

ناشر:

Dover

سال چاپ:

2011

شابک۱۳:

9780486261249

شابک۱۰:

486261247

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

333,000

ارز:

Rial

توضیحات

Cut and Make a Human Skeleton