حراج!

Design and Development of Aircraft Systems

ریال ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۳۹۰,۰۰۰

نویسند:

Moir

ناشر:

TPG

سال چاپ:

2013

شابک۱۳:

9781624101809

شابک۱۰:

1624101801

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

30

قیمت نهایی:

5,390,000

ارز:

Rial

توضیحات

Design and Development of Aircraft Systems