حراج!

Dover Digital Design Source #8: Neo-Classical Design and Ornament

ریال ۹۷۷,۵۵۰ ریال ۸۳۱,۰۰۰

نویسند:

Dover

ناشر:

Dover

سال چاپ:

2011

شابک۱۳:

9780486990958

شابک۱۰:

486990958

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

831,000

ارز:

Rial

توضیحات

Dover Digital Design Source #8: Neo-Classical Design and Ornament