حراج!

Essentials of General Surgery, 5/e

ریال 2,499,000 ریال 2,124,000

نویسند:

Lawrence

ناشر:

Lippincott

سال چاپ:

2013

شابک۱۳:

9780781784955

شابک۱۰:

781784956

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

2,124,000

ارز:

Rial

توضیحات

Essentials of General Surgery, 5/e