حراج!

Fuels, Furnaces and Refracories

ریال ۱,۲۲۵,۰۰۰ ریال ۱,۰۴۱,۰۰۰

نویسند:

Gupta

ناشر:

PHI

سال چاپ:

2016

شابک۱۳:

9788120351578

شابک۱۰:

8120351576

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

1,041,000

ارز:

Rial

توضیحات

Fuels, Furnaces and Refracories