حراج!

Gateway to Operative Surgery

ریال 1,225,000 ریال 1,103,000

نویسند:

Ray

ناشر:

CBS

سال چاپ:

2015

شابک۱۳:

9788123925912

شابک۱۰:

8123925913

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

10

قیمت نهایی:

1,103,000

ارز:

Rial

توضیحات

Gateway to Operative Surgery