حراج!

Grants Atlas Of Anatomy 14/e

ریال ۲,۳۵۲,۰۰۰ ریال ۱,۹۹۹,۰۰۰

نویسند:

Agur

ناشر:

Prints India

سال چاپ:

2017

شابک۱۳:

9789351296065

شابک۱۰:

9351296067

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

1,999,000

ارز:

Rial

توضیحات

Grants Atlas Of Anatomy 14/e