حراج!

Grant’s Dissector – IE, 15e

ریال ۲,۱۵۶,۰۰۰ ریال ۱,۸۳۳,۰۰۰

نویسند:

Tank

ناشر:

Lippincott

سال چاپ:

2013

شابک۱۳:

9781451175660

شابک۱۰:

1451175663

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

1,833,000

ارز:

Rial

توضیحات

Grant’s Dissector – IE, 15e