حراج!

Human Anatomy, 7/e

ریال 1,078,000 ریال 916,000

نویسند:

Marieb

ناشر:

Prints India

سال چاپ:

2016

شابک۱۳:

9789332570993

شابک۱۰:

933257099X

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

916,000

ارز:

Rial

توضیحات

Human Anatomy, 7/e