حراج!

Introduction to Sectional Anatomy, 3/e

ریال 3,479,000 ریال 2,957,000

نویسند:

Madden

ناشر:

Lippincott

سال چاپ:

2013

شابک۱۳:

9781609139612

شابک۱۰:

1609139615

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

2,957,000

ارز:

Rial

توضیحات

Introduction to Sectional Anatomy, 3/e