حراج!

Invasive Plant Species of the World

ریال ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال ۱۰,۲۳۸,۰۰۰

نویسند:

Weber

ناشر:

Cabi

سال چاپ:

2017

شابک۱۳:

9781780643861

شابک۱۰:

1780643861

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

25

قیمت نهایی:

10,238,000

ارز:

Rial

توضیحات

Invasive Plant Species of the World