حراج!

Johns Hopkins ABSITE Review Manual, 2e

ریال 2,744,000 ریال 2,332,000

نویسند:

Nazarian

ناشر:

Lippincott

سال چاپ:

2014

شابک۱۳:

9781451173321

شابک۱۰:

1451173326

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

2,332,000

ارز:

Rial

توضیحات

Johns Hopkins ABSITE Review Manual, 2e