حراج!

Manual of Clinical Periodontics

ریال ۵,۱۱۰,۰۰۰ ریال ۴,۳۴۴,۰۰۰

نویسند:

Serio

ناشر:

TPG

سال چاپ:

2014

شابک۱۳:

9781591953326

شابک۱۰:

1591953324

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

4,344,000

ارز:

Rial

توضیحات

Manual of Clinical Periodontics