حراج!

Mass Transfer: Theory and Practice

ریال 588,000 ریال 500,000

نویسند:

Anantharaman

ناشر:

Prints India

سال چاپ:

2016

شابک۱۳:

9788120341692

شابک۱۰:

8120341694

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

500,000

ارز:

Rial

توضیحات

Mass Transfer: Theory and Practice