حراج!

Medical Instrumentation Application and Design, 4/e

ریال ۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال ۸۷۵,۰۰۰

نویسند:

Webster

ناشر:

Prints India

سال چاپ:

2016

شابک۱۳:

9788126553792

شابک۱۰:

8126553790

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

875,000

ارز:

Rial

توضیحات

Medical Instrumentation Application and Design, 4/e