حراج!

Nanotechnology and Nanoelectronics

ریال ۳,۱۴۶,۵۰۰ ریال ۲,۲۰۳,۰۰۰

نویسند:

Kothari

ناشر:

Alpha Science

سال چاپ:

2018

شابک۱۳:

9781783323456

شابک۱۰:

1783323450

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

30

قیمت نهایی:

2,203,000

ارز:

Rial

توضیحات

Nanotechnology and Nanoelectronics