حراج!

Nanotechnology, Vol 2

ریال ۱,۰۷۸,۰۰۰ ریال ۹۷۰,۰۰۰

نویسند:

Breck

ناشر:

CBS

سال چاپ:

2015

شابک۱۳:

9788123928432

شابک۱۰:

8123928432

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

10

قیمت نهایی:

970,000

ارز:

Rial

توضیحات

Nanotechnology, Vol 2