حراج!

Pharmacology Review, 2/e

ریال 931,000 ریال 838,000

نویسند:

Saif

ناشر:

CBS

سال چاپ:

2015

شابک۱۳:

9788123924731

شابک۱۰:

8123924739

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

10

قیمت نهایی:

838,000

ارز:

Rial

توضیحات

Pharmacology Review, 2/e