حراج!

Precision Aerial Delivery Systems

ریال ۸,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۶,۰۲۷,۰۰۰

نویسند:

Yakimenko

ناشر:

TPG

سال چاپ:

2015

شابک۱۳:

9781624101953

شابک۱۰:

162410195X

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

30

قیمت نهایی:

6,027,000

ارز:

Rial

توضیحات

Precision Aerial Delivery Systems