حراج!

Principles and Practice of Palliative Care and Supportive Oncology

ریال ۱۰,۴۳۷,۰۰۰ ریال ۷,۳۰۶,۰۰۰

نویسند:

Berger

ناشر:

Lippincott

سال چاپ:

2013

شابک۱۳:

9781451121278

شابک۱۰:

145112127X

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

30

قیمت نهایی:

7,306,000

ارز:

Rial

توضیحات

Principles and Practice of Palliative Care and Supportive Oncology