حراج!

Principles of Engineering Thermodynamics, SI Version, 8/e

ریال 1,029,000 ریال 875,000

نویسند:

Moran

ناشر:

Prints India

سال چاپ:

2016

شابک۱۳:

9788126556724

شابک۱۰:

8126556722

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

875,000

ارز:

Rial

توضیحات

Principles of Engineering Thermodynamics, SI Version, 8/e