حراج!

Progress in Materials and Processes, 3 Vol

ریال ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲,۶۰۰,۰۰۰

نویسند:

Shi

ناشر:

TTP

سال چاپ:

2013

شابک۱۳:

9783037855430

شابک۱۰:

3037855436

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

30

قیمت نهایی:

12,600,000

ارز:

Rial

توضیحات

Progress in Materials and Processes, 3 Vol