حراج!

Quantum Mechanics, 2/e

ریال ۵۳۹,۰۰۰ ریال ۴۵۸,۰۰۰

نویسند:

Aruldhas

ناشر:

Prints India

سال چاپ:

2016

شابک۱۳:

9788120336353

شابک۱۰:

8120336356

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

458,000

ارز:

Rial

توضیحات

Quantum Mechanics, 2/e