حراج!

Quick Review in Radiology 2015

ریال 392,000 ریال 353,000

نویسند:

Hassan

ناشر:

CBS

سال چاپ:

2015

شابک۱۳:

9788123925226

شابک۱۰:

8123925220

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

10

قیمت نهایی:

353,000

ارز:

Rial

توضیحات

Quick Review in Radiology 2015