حراج!

Semiconductor Devices, Physics and Technology, 8/e

ریال ۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال ۸۷۵,۰۰۰

نویسند:

Simon

ناشر:

Prints India

سال چاپ:

2016

شابک۱۳:

9788126556755

شابک۱۰:

8126556757

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

875,000

ارز:

Rial

توضیحات

Semiconductor Devices, Physics and Technology, 8/e