حراج!

Sheet Metal Forming Processes and Die Design

ریال ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال ۳,۲۷۳,۰۰۰

نویسند:

Boljanovic

ناشر:

TPG

سال چاپ:

2014

شابک۱۳:

9780831134921

شابک۱۰:

831134925

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

3,273,000

ارز:

Rial

توضیحات

Sheet Metal Forming Processes and Die Design