حراج!

Silicon Carbide and Related Materials 2012

ریال ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۴,۷۰۰,۰۰۰

نویسند:

Lebedev

ناشر:

TTP

سال چاپ:

2013

شابک۱۳:

9783037856246

شابک۱۰:

3037856246

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

30

قیمت نهایی:

14,700,000

ارز:

Rial

توضیحات

Silicon Carbide and Related Materials 2012