حراج!

Spacecraft and Payload Pointing

ریال ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۹۰۰,۰۰۰

نویسند:

Smit

ناشر:

TPG

سال چاپ:

2015

شابک۱۳:

9781884989230

شابک۱۰:

1884989233

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

30

قیمت نهایی:

4,900,000

ارز:

Rial

توضیحات

Spacecraft and Payload Pointing