حراج!

Spotlight on Yakovlev Yak-3

ریال ۱,۳۳۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۳۱,۰۰۰

نویسند:

chris lioyd

ناشر:

Chris Liyod

سال چاپ:

2017

شابک۱۳:

9788365281487

شابک۱۰:

8365281481

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

1,131,000

ارز:

Rial

توضیحات

Spotlight on Yakovlev Yak-3