حراج!

Strength of Machine Elements : Concepts and Applications

ریال ۷۸۴,۰۰۰ ریال ۶۶۶,۰۰۰

نویسند:

Ghorpade

ناشر:

Prints India

سال چاپ:

2015

شابک۱۳:

9789384726003

شابک۱۰:

9384726001

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

666,000

ارز:

Rial

توضیحات

Strength of Machine Elements : Concepts and Applications