حراج!

Sustainable Vehicle Technologies

ریال ۲۶,۲۱۵,۰۰۰ ریال ۱۳,۱۰۸,۰۰۰

نویسند:

S.V.T.C

ناشر:

Woodhead Publishing

سال چاپ:

2013

شابک۱۳:

9780857094568

شابک۱۰:

857094564

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

50

قیمت نهایی:

13,108,000

ارز:

Rial

توضیحات

Sustainable Vehicle Technologies