حراج!

Textbook of Microbiology for Dental Students, 4/e

ریال ۱,۰۷۸,۰۰۰ ریال ۹۷۰,۰۰۰

نویسند:

Arora

ناشر:

CBS

سال چاپ:

2015

شابک۱۳:

9788123927862

شابک۱۰:

812392786X

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

10

قیمت نهایی:

970,000

ارز:

Rial

توضیحات

Textbook of Microbiology for Dental Students, 4/e