حراج!

Welding Do It Yourself

ریال ۱,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱,۳۶۹,۰۰۰

نویسند:

Friendlinghaus

ناشر:

TPG

سال چاپ:

2013

شابک۱۳:

9780831134754

شابک۱۰:

831134755

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

1,369,000

ارز:

Rial

توضیحات

Welding Do It Yourself