حراج!

Workouts in Intermediate Microeconomics – forIntermediate Microeconomics and Intermediate Microeconomics with Calculus, 9/e

ریال ۱,۵۶۸,۰۰۰ ریال ۱,۳۳۳,۰۰۰

نویسند:

Varian

ناشر:

Norton

سال چاپ:

2014

شابک۱۳:

9780393922615

شابک۱۰:

393922618

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

1,333,000

ارز:

Rial

توضیحات

Workouts in Intermediate Microeconomics – forIntermediate Microeconomics and Intermediate Microeconomics with Calculus, 9/e